LXC

De castillowiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Guía ràpida de consulta de LXC:

Crear:

sudo apt-get install lxc
sudo lxc-create -t download -n nom

Accedir:

lxc-attach -n my-container 
lxc-console -n my-container # si tens usuaris
# Instal·lar ssh-server i accedir (recomanat)  

Varis:

sudo lxc-ls --fancy
sudo lxc-start -d --name u1 --daemon
sudo lxc-info --name u1
sudo lxc-stop --name u1
sudo lxc-destroy --name u1
sudo lxc-copy -n sdhcp -N gw

Xarxa

Per defecte, lxc crea una xarxa en NAT a una targeta virtual que crea anomenada lxcbr0. Aquesta no és accesible de fora del host anfitriò. Per fer-la accesible es pot fer per iptables o amb un pont https://www.flockport.com/lxc-networking-guide/ http://containerops.org/2013/11/19/lxc-networking/

Si volem fer una xarxa interna entre els hosts, podem fer un pont. Necessitem fer un pont.

sudo brctl addbr br0
sudo ifconfig br0 192.168.0.1

Després tenim que afegir en /var/lib/lxc/<nom>/config les següents línies:

lxc.network.type = veth
lxc.network.hwaddr = 00:16:3e:7e:11:ac # o la que vullgues
lxc.network.flags = up
lxc.network.link = br0
lxc.network.ipv4 = 192.168.0.2/24

D'aquesta manera es crea un bridge que servirà per connectar les targetes extra dels contenidors. Però al no estar associat a una NIC de l'amfitrió funciona sols com a xarxa interna.

Si volem fer permanent el pont, cal afegir-lo a /etc/network/interfaces:

auto br0
# iface br0 inet dhcp
# For static configuration delete or comment out the above line and uncomment the following:
 iface br0 inet static
  address 192.168.1.10
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.1.1
  dns-nameservers 192.168.1.5
  dns-search example.com
  bridge_ports eth0 eth1
  bridge_stp off
  bridge_fd 0
  bridge_maxwait 0

LXD

Enllaços

http://elpuig.xeill.net/Members/vcarceler/articulos/contenedores-con-lxd-lxc